BIP
Strona Główna

WITAMY NA STRONIE
CENTRUM OPERACJI POWIETRZNYCH - DOWÓDZTWA KOMPONENTU POWIETRZNEGO

 


 

        


Centrum Operacji Powietrznych zostało sformowane na podstawie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej nr PF-90 z dnia 11 listopada 2001 roku na bazie Centralnego Stanowiska Dowodzenia Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Z dniem 01 stycznia 2002 roku utworzono jednostkę, która najpierw otrzymała nazwę Centrum Operacji Powietrznych (COP), natomiast w 2013 roku rozszerzono jej kompetencje, a nazwę uzupełniono o drugi człon - Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP-DKP).
 
COP-DKP jest zasadniczym organem wykonawczym Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w zakresie dowodzenia obroną powietrzną i lotnictwem w systemie narodowym.

Posiada kompetencje do dowodzenia, stawiania zadań i kierowania aktywnymi środkami walki w podporządkowanych operacyjnie jednostkach lotniczych, przeciwlotniczych i radiotechnicznych.
 
Dowódcą COP-DKP jest gen. bryg. pil. Ireneusz STARZYŃSKI.