BIP
Zastępca Szefa Sztabu ds. operacyjnych





ZASTĘPCA SZEFA SZTABU ds. OPERACYJNYCH - SZEF PIONU

 


 

 

 

 

płk Robert KARASIEWICZ