BIP
Psychologiczny punkt konsultacyjny

PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY COP-DKP


 ul. Kajakowa 8

02-800 Warszawa

Zaprasza
poniedziałek i piątek w godzinach 7:15 - 15:15, czwartek 7:15 - 11:15
Po uprzednim kontakcie telefonicznym

tel. 261 828 386


Małgorzata SKWIERCZYŃSKAPsychologiczny Punkt Konsultacyjny COP-DKP oferuje pomoc psychologiczną skierowaną do:

 • żołnierzy COP-DKP
 • pracowników COP-DKP
 • członków rodzin żołnierzy i pracowników COP-DKP
 • weteranów działań poza granicami państwa
 • najbliższych członków rodzin weteranów

Zakres pomocy psychologicznej obejmuje:
 • diagnozę psychologiczną
 • konsultację
 • poradnictwo psychologiczne
 • interwencję kryzysową
 • terapię krótkoterminową
Pomoc psychologiczna świadczona w Psychologicznym Punkcie Konsultacyjnym COP-DKP jest bezpłatna.

UWAGA! W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość zorganizowania spotkania z psychologiem poza wyznaczonymi godzinami oraz poza terenem JW, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.


Podstawa prawna i zasady organizacji pomocy psychologicznej:

 • Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 145/MON z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie działalności psychologicznej w resorcie obrony narodowej.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi - żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu - żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. z 2012 r. poz. 291).