BIP
Skargi i wnioski
Dowódca COP - Dowódca KP przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 15.15 - 16.15, a gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy, w najbliższym dniu roboczym.

Termin przyjęcia należy wcześniej uzgodnić z Szefem Sekretariatu Dowódcy COP - Dowódcy KP pod numerem tel. 261 828 503.


Adres korespondencyjny:
COP-DKP
ul. Kajakowa 8
02-800 Warszawa

Telefon:
261 828 500 - sekretariat Dowódcy
261 828 214 - faks do kancelarii jawnej

Email:
cop.dkp@ron.mil.pl


Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r.
Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.