BIP
Osoby sprawujące funkcje
DOWÓDCA
gen. dyw. pil. Dariusz MALINOWSKI

ZASTĘPCA DOWÓDCY
gen. bryg. pil. Ireneusz STARZYŃSKI

SZEF SZTABU
płk Robert ZALEWSKI

SZEF SEKCJI - RZECZNIK PRASOWY
mjr Joanna MOTYLIŃSKA