BIP
Osoby sprawujące funkcje
DOWÓDCA
gen. bryg. pil. Ireneusz STARZYŃSKI

ZASTĘPCA DOWÓDCY


SZEF SZTABU
płk Robert ZALEWSKI

 

SZEF SEKCJI - RZECZNIK PRASOWY
mjr Joanna MOTYLIŃSKA