BIP
Osoby sprawujące funkcje
DOWÓDCA
gen. dyw. pil. Dariusz MALINOWSKI

ZASTĘPCA DOWÓDCY
gen. bryg. pil. Ireneusz STARZYŃSKI

SZEF SZTABU
płk Robert ZALEWSKI

ZASTĘPCA SZEFA SZTABU ds. OPERACYJNYCH - SZEF PIONU
płk Robert KARASIEWICZ

ZASTĘPCA SZEFA SZTABU ds. PLANOWANIA - SZEF PIONU
płk dypl. pil. Jacek ŁAZARCZYK

ZASTĘPCA SZEFA SZTABU ds. WSPARCIA - SZEF PIONU
płk Przemysław MĘDZIAK