BIP
Aktualności
21.12.2019

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 20 grudnia br. na tradycyjnym spotkaniu wigilijnym spotkali się żołnierze, pracownicy Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego oraz zaproszeni goście.

  Wigilijna uroczystość została przygotowana i zorganizowana w COP-DKP, gdzie w świątecznej scenerii, pośród zielonych choinek, zastawionych stołów wigilijnymi potrawami zebrało się liczne grono uczestników.

 

 

  Uroczyste spotkanie rozpoczął Dowódca COP-DKP gen.dyw.pil. Dariusz MALINOWSKI, który podziękował wszystkim za dotychczasową służbę i pracę na rzecz Centrum oraz złożył wszystkim gorące życzenia świąteczno – noworoczne. Dowódca w swoim przemówieniu wspomniał o weterenach i tych wszystkich, którzy spędzają Święta poza domem, pełniąc dyżury bojowe, stojąc na straży naszego bezpieczeństwa bądź przebywają poza granicami naszego państwa.

 

 

 
  Ksiądz kapelan por. Mateusz KORPAK wraz z Dziekanem Duszpasterstwa Prawosławnego DGRSZ ks.mjr. Adamem Weremiejewiczem oraz Dziekanem Duszpasterstwa Ewangelickiego Sił Powietrznych ks. ppłk. Wiesławem Żydelą udzielili krótkiego błogosławieństwa i również złożyli wszystkim zebranym świateczne życzenia.

  

 


 

tekst: mjr Joanna Motylińska
zdjęcia:SKS