BIP
Aktualności
26.04.2019

„Ucisk braci naszych cisnął, niemoc w ręku króla spała, a wtem Trzeci Maj zabłysnął i cała Polska powstała. Wiwat, Maj, piękny Maj, Dla Polaków błogi raj.”

  „Ucisk braci naszych cisnął, niemoc w ręku króla spała, a wtem Trzeci Maj zabłysnął i cała Polska powstała. Wiwat, Maj, piękny Maj, Dla Polaków błogi raj.”

 

  26.04.2019r. stan osobowy Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego uczestniczył w uroczystym apelu z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

  Na początku uroczystości, pełniący honory Dowódcy Uroczystości mjr Karol Słowikowski złożył Dowódcy COP-DKP gen.dyw.pil. Dariuszowi MALINOWSKIEMU meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości.

 

 

 
  Po odegraniu „Mazurka Dąbrowskiego” w czasie którego na maszt uroczyście została wciągnięta flaga państwowa, odczytano decyzję Ministra Obrony Narodowej oraz okolicznościowe rozkazy Dowódcy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego.

 

 

   Uroczysty apel był okazją aby wszystkim zebranym Dowódca COP-DKP przypomniał o istocie i ważności tych dni.

 

 

  Święto Flagi Państwowej które ustanowione zostało ustawą o godle, barwach i hymnie w dniu 20 lutego 2004 roku popularyzuje wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych, które szczególnie są ważne dla żołnierskiego środowiska. 

  Konstytucję Trzeciego Maja uchwalono jako pierwszą w Europie i drugą na świecie - po amerykańskiej - na owe czasy bardzo postępową ustawę zasadniczą.  Było to ukoronowanie polskiej, oświeconej myśli. Zwieńczenie wysiłku wielkich osobistości, znamienitych patriotów, które do dziś jest naszą chlubą. Dowódca COP-DKP w swoim przemówieniu podkreślił, że „..chociaż wydarzenia te są odległe czasowo, chociaż minęło od nich kilka pokoleń Polaków, to nadal w naszej świadomości zajmują one bardzo ważne miejsce. Dzień 3. maja to jedna z tych dat w historii Polski, która nabrała szczególnego znaczenia, stanowiąc symbol odrodzenia i nadziei na lepsze zmiany.

 

   Dowódca COP-DKP złożył również wszystkim zebranym serdeczne podziękowania za wzorową, dotychczasową służbę i pracę w ramach wykonywanych obowiązków i zadań.
   Zgodnie z odczytanymi, okolicznościowymi rozkazami znaczne grono żołnierzy i pracowników RON zostało wyróżnionych medalami, urlopami nagrodowymi, pochwałami oraz listami gratulacyjnymi.

 

   

 

  Po odegraniu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego Dowódca Uroczystości złożył Dowódcy COP-DKP meldunek o zakończeniu uroczystego apelu.

 

>>galeria<< 

tekst: mjr Joanna Motylińska
zdjęcia:st.chor.sztab. Jacek Dziub