BIP
Aktualności
10.12.2018

Na przełomie listopada i grudnia 2018 r. Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwo Komponentu Powietrznego brało czynny udział w ćwiczeniu pk. ANAKONDA-18, zarówno w części Livex, jak i CPX.

Pomimo, że ANAKONDA-18 była siódmą już edycją ćwiczenia, to ze względu na swój rozmach stanowiła prawdziwe wyzwanie dla Dowództw i zgrupowań poligonowych. Jednakże dzięki dobrej współpracy i profesjonalizmowi sprawnie i bez żadnych incydentów zapewniono współdziałanie sił zbrojnych 10 państw sojuszniczych i partnerskich w polskiej przestrzeni powietrznej.

 

 

 

Ćwiczenie pk. ANAKONDA-18 (AN-18) było największym ćwiczeniem SZ RP w 2018 roku organizowanym przez Polskę. Było ono sprawdzianem możliwości współdziałania kluczowych organów dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z układem pozamilitarnym oraz wybranymi elementami struktur dowodzenia NATO. Minister Obrony Narodowej pełni rolę osoby programującej oraz zlecającej przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia. Funkcję Kierownika Ćwiczenia pełnił Dowódca Operacyjny RSZ.

 

Wartym podkreślenia jest duży wkład jaki w przebieg ćwiczenia w COP-DKP wnieśli przedstawiciele państw sojuszniczych, w szczególności żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Litwy oraz Estonii.

 

 

 

***

 

 

 

 

ANAKONDA-18 była przedsięwzięciem integrującym wszystkie inicjatywy wynikające z postanowień Warszawskiego Szczytu NATO. Pozostając ćwiczeniem narodowym o zasięgu regionalnym z udziałem sił zbrojnych innych państw została skorelowana z ćwiczeniami NATO i ćwiczeniami narodowymi państw Sojuszu.

Celem ćwiczenia była integracja narodowych, sojuszniczych struktur dowodzenia i wojsk w ramach osiągania zdolności do prowadzenia strategicznej operacji obronnej w środowisku zagrożeń konwencjonalnych oraz hybrydowych.


W AN-18 uczestniczyli żołnierze z 10 krajów Sojuszu oraz  struktur dowodzenia i sił NATO. Na terytorium RP ćwiczyło około 12 500 żołnierzy, a blisko 5000 żołnierzy w Estonii, Litwie i na Łotwie oraz akwenie Morza Bałtyckiego. AN-18 została przeprowadzona na poligonach w Polsce, w międzynarodowej przestrzeni powietrznej oraz na Morzu Bałtyckim. Po raz pierwszy w historii ćwiczenie było prowadzone w Estonii, Litwie i na Łotwie.


Faza główna ćwiczenia była podzielona na dwa etapy: (LIVEX) ćwiczenie z wojskami w dniach 7-16 listopada 2018 roku oraz (CPX) ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo prowadzone od 26 listopada do 6 grudnia 2018 roku. Poprzedzona ona została ćwiczeniem studyjnym (TTX), podczas którego najważniejsi dowódcy NATO oraz SZ RP dokonali przeglądu procedur przekazania odpowiedzialności za prowadzenie operacji w układzie narodowym, koalicyjnym i sojuszniczym.

Ważnym elementem ćwiczenia było przeprowadzenie przez Międzynarodowy Zespół Certyfikujący sprawdzenia zdolności Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód (MND-NE) do działania według sojuszniczych standardów oceny gotowości bojowej (CREVAL).


Podczas AN-18 wykorzystany został sojuszniczy scenariusz ćwiczeń uzupełniony elementami tła strategiczno-operacyjnego do ćwiczeń SZ RP.  Ćwiczenie nie było skierowane przeciwko jakiemukolwiek z państw.

 

 


 

tekst: DO RSZ, Sekcja Komunikacji Społecznej COP-DKP;
zdjęcia: logo Anakonda-18 DO RSZ, st. chor. sztab. Jacek DZIUB.