BIP
Aktualności
10.11.2018

10 listopada 2018 roku o godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianował Dowódcę COP-DKP na stopień generała dywizji.

10 listopada 2018 roku, w przeddzień Narodowego Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej DUDA, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, nadał sześciu oficerom Sił Zbrojnych RP awanse na pierwszy stopień generalski, natomiast trzech awansował na kolejne stopnie generalskie oraz admiralski.

 

 

Wśród nominowanych Generałów znalazł się Dowódca Centrum Operacji Powietrznych-Dowódca Komponentu Powietrznego, Pan gen. bryg. pil. Dariusz MALINOWSKI, któremu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył awans na stopień generała dywizji.

 

  >>Link do artykułu na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja DUDY<<

 

 
tekst: Sekcja Komunikacji Społecznej COP-DKP
źródło: www.prezydent.pl