BIP
Aktualności
24.10.2018

22 października br. w Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwie Komponentu Powietrznego odbyło się uroczyste pożegnanie gen. bryg. pil. Sławomira ŻAKOWSKIEGO wyznaczonego na kolejne stanowisko służbowe w strukturach NATO.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez Dowódcę Uroczystości ppłk. Mariusza PARADOWSKIEGO, Zastępcy Dowódcy Operacyjnego RSZ gen. dyw. dr. inż. pil. Tadeuszowi MIKUTELOWI reprezentującemu Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a następnie odczytaniem decyzji personalnej przez Szefa Oddziału Zasobów Osobowych COP-DKP, płk Piotra BATORA.

 

 

Gen. dyw. dr inż. pil. Tadeusz MIKUTEL w swoim wystąpieniu podkreślił, że w życiu każdego żołnierza jest taki dzień, kiedy żegna się z macierzystą jednostką wojskową i jej sztandarem. Panu gen. bryg. pil. Sławomirowi ŻAKOWSKIEMU podziękował za wytrwałość i sumienność, składając tradycyjne życzenia wszystkiego najlepszego, zdrowia i sukcesów na nowym, kolejnym stanowisku służbowym w strukturach NATO.

 

 

W dalszej części uroczystości nastąpiło przemówienie wyznaczonego na kolejne stanowisko służbowe w strukturach NATO, Pana gen. bryg. pil. Sławomira ŻAKOWSKIEGO.

 

 

 - Szanowni Państwo ten dzień nie jest szczególny dla jednostki, jest to dzień jak co dzień, natomiast dla mnie osobiście jest to dzień niesamowicie ważny. Żegnam się ze swoją „ukochaną” jednostką. Przyszedłem tu prawie pięć lat temu mając całkowicie inne wyobrażenie o dowodzeniu lotnictwem, całkowicie inne wyobrażenie o możliwościach Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwie Komponentu Powietrznego. To dzięki Wam jestem innym żołnierzem, jestem innym oficerem. Mogę powiedzieć, że po tych latach tą jednostkę, te zadania, które realizujemy nauczyłem się, że czuję każdym centymetrem sześciennym swojego ciała, ale jest to wielka Wasza zasługa, Wy do tego mnie motywowaliście - dlaczego, bo pierwszy raz w swojej karierze wojskowej spotkałem się z takim profesjonalizmem i z taką odpowiedzialnością żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej - powiedział gen. bryg. pil. Sławomir Żakowski.


- Jeżeli o lotnictwie mówi się, że jest elitą Sił Zbrojnych to powiem, że Wy jesteście elitą elit - dodał gen. bryg. pil. Sławomir ŻAKOWSKI.

 

 

 

Uroczystość zakończyła się dokonaniem wpisu do księgi pamiątkowej Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwa Komponentu Powietrznego przez Pana gen. bryg. pil. Sławomira ŻAKOWSKIEGO, wykonaniem pamiątkowych fotografii oraz złożeniem osobistych podziękowań i gratulacji przez zebranych na uroczystości oficerów, podoficerów i pracowników RON z COP-DKP oraz Dowódców Podległych Jednostek Wojskowych.

 

 

 


 

 

 

***

 

 

gen. bryg. pil. Sławomir ŻAKOWSKI ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie (1987), Akademię Obrony Narodowej (1996), podyplomowe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (2001), podyplomowe studia operacyjno-strategiczne w Akademii Obrony Narodowej (2006) oraz podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Dowódczo-Sztabowej Sił Powietrznych w Maxwell w Stanach Zjednoczonych.

W latach 1983-1987 podchorąży w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie, którą ukończył z wyróżnieniem.

 

1987-1988 - pilot w 3. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Bydgoszczy.
1999-1991 - pilot klucza lotniczego w 32. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego w Sochaczewie.
1991-1994 - starszy pilot w 32. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego w Sochaczewie.
1994-1994 - nawigator eskadry lotniczej w 32. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego w Sochaczewie.
1994-1996 - słuchacz w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
1996-1998 - nawigator eskadry lotniczej w 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku.
1998-2001 - zastępca dowódcy pułku w 13 Pułku Lotnictwa Transportowego w Krakowie.
2001-2006 - dowódca eskadry w 13 Eskadrze Lotnictwa Transportowego w Krakowie.
2006-2008 - dowódca bazy w 8. Bazie Lotniczej w Krakowie.
2008-2009 - zastępca dowódcy brygady w 3. Brygadzie Lotnictwa Transportowego w Powidzu.
2009-2010 - słuchacz w Akademii Dowódczo Sztabowej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Maxwell.
2010-2011 - zastępca dowódcy skrzydła w 3. Skrzydle Lotnictwa Transportowego w Powidzu.
2011-2014 - dowódca - instruktor - pilot w 3. Skrzydle Lotnictwa Transportowego w Powidzu.
2014- do chwili obecnej - zastępca dowódcy w Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwie Komponentu Powietrznego.
 

 

Gen. Żakowski brał udział we wdrażaniu do Sił Powietrznych dwóch nowych typów samolotów: PZL M-28 Bryza i CASA C-295M.

Był pierwszym pilotem Sił Powietrznych, który wykonywał misje transportu lotniczego do Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku i Afganistanie. Za swoją działalność lotniczą w roku 2003 został wyróżniony honorowym tytułem „Pilot Roku Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 2003”, w roku 2011 statuetką Ikara, w roku 2012 tytułem honorowym Zasłużony Pilot Wojskowy po raz pierwszy oraz w roku 2015 tytułem honorowym Zasłużony Pilot Wojskowy po raz drugi.
 
Jest pilotem klasy mistrzowskiej. Wykonywał loty na samolotach szkolnych (TS-11 Iskra, SBLim-2, Lim-5), bojowych (Su-7; MiG-21) oraz transportowych (An-28; M-28 „Bryza”; CASA C-295M). Jest czynnym pilotem, instruktorem samolotu CASA C-295M. Jego ogólny nalot to ponad 2800 godzin.

 

 


 

Tekst: Sekcja Komunikacji Społecznej COP-DKP
Zdjęcia: st. chor. sztab. Jacek Dziub