BIP
Aktualności
05.10.2018

W dniach 02-03.10.2018 r. na strzelnicy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przeprowadzono Mistrzostwa Dowództwa Operacyjnego RSZ w strzelaniu.

Mistrzostwa w imieniu Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwa Komponentu Powietrznego otworzył Zastępca Szefa Sztabu ds. planowania - Szef Pionu, płk dypl. pil. Jacek ŁAZARCZYK. Pan Pułkownik rozpoczynając zawody życzył zawodnikom udanej rywalizacji sportowej oraz osiągnięcia jak najwyższych wyników w strzelaniu.

 
W Mistrzostwach uczestniczyły reprezentacje niżej wymienionych jednostek wojskowych:

 • Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
 • Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Powietrznego;
 • Centrum Operacji Lądowych-Dowództwa Komponentu Lądowego;
 • Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwa Komponentu Powietrznego;
 • COP-DKP-2 (żołnierze podległych jednostek wojskowych COP-DKP): 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania z Bydgoszczy oraz 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania z Krakowa).

 
 
Zasadniczym celem Mistrzostw była:
 • możliwość sprawdzenia się żołnierzy w zdrowej i sportowej rywalizacji;
 • sprawdzenie i ocena osiągnięć pracy szkoleniowej;
 • podniesienie poziomu umiejętności strzeleckich oraz popularyzacja strzelania jako dyscypliny;
 • wyłonienie indywidualnego, drużynowego i zespołowego Mistrza DO RSZ w strzelaniu z pistoletu wojskowego.
 

W rezultacie prowadzonej rywalizacji sportowej osiągnięto następujące wyniki:
 
Klasyfikacja indywidualna:
 1. kpt. Tomasz ZAWISZA           - 183 pkt. (COP-DKP)
 2. ppłk Mariusz OLEJNIK          - 176 pkt. (DO RSZ)
 3. mjr Sebastian SIEKIERSKI  - 175 pkt. (DO RSZ)

          Klasyfikacja drużynowa:

       I miejsce - COP-DKP        - 932 pkt.
       II miejsce - DO RSZ           - 914 pkt.
       III miejsce - COL-DKLąd     - 910 pkt.
       IV miejsce - COP-DKP-2    - 904 pkt.
       V miejsce - COM-DKM       - 901 pkt.

          Klasyfikacja zespołowa:

       I miejsce - DO RSZ            - 1730 pkt.
       II miejsce - COP-DKP        - 1723 pkt.
       III miejsce - COP-DKP-2    - 1696 pkt.
       IV miejsce - COM-DKM      - 1684 pkt.
       V miejsce - COL-DKLąd     - 1633 pkt.


Przedsięwzięcie zakończyło się uroczystą zbiórką w trakcie której płk dypl. pil. Jacek ŁAZARCZYK podsumował zawody, a następnie w imieniu Dowódcy COP-DKP, wręczył puchary i medale, a także drobne upominki dla uczestników.


Tekst: Sekcja Komunikacji Społecznej COP-DKP
Zdjęcia: st. chor. sztab. Arkadiusz WALASZCZYK