BIP
Aktualności
04.09.2018

30.08.2018 r. podczas obchodów Święta w COP-DKP została odsłonięta tablica upamiętniająca 100-lecie Lotnictwa Polskiego.

W dniu 27 sierpnia w przeddzień Święta Lotnictwa Polskiego Dowódca Centrum Operacji Powietrznych - Dowódca Komponentu Powietrznego, gen. bryg. pil. Dariusz MALINOWSKI wraz z gen. bryg. pil. Sławomirem ŻAKOWSKIM, złożył wiązanki oraz zapalił znicze przy grobach: generała pilota Andrzeja BŁASIKA - Dowódcy Sił Powietrznych zmarłego tragicznie w katastrofie smoleńskiej, generała brygady pilota Stanisława SKALSKIEGO - asa lotnictwa wojskowego II wojny światowej, generała broni pilota Stanisława TARGOSZA - byłego Dowódcy Sił Powietrznych oraz Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych oraz majora pilota Arkadiusza PROTASIUKA - kapitana lotu, który uległ katastrofie pod Smoleńskiem.

 

Obchody Święta w COP-DKP rozpoczęły się w dniu 30.08.2018 r. uroczystym apelem.

 

Na uroczystość przybyli: I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Jan ŚLIWKA, Inspektor Sił Powietrznych DG RSZ p.o. gen. bryg. pil. Jacek PSZCZOŁA, były Dowódca COP gen. broni rez. pil. dr Sławomir DYGNATOWSKI, reprezentujący Dowódcę Operacyjnego RSZ płk pil. dr Waldemar GOŁĘBIOWSKI, Dowódca 1. Bazy Lotnictwa Transportowego płk pil. Stanisław KONDRAT, reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa płk Mariusz BEDNARZ, Kapelan COP-DKP ks. ppor. Daniel PIEJKO oraz osoby zaprzyjaźnione z Centrum z Prezesem Agencji Mienia Wojskowego Panem Krzysztofem FALKOWSKIM na czele, a także wykonawcą tablicy pamiątkowej Panem Dariuszem LIWIŃSKIM, Prezesem Firmy "Kowalstwo Artystyczne". 

 
 
 
Dowódca COP-DKP, gen. bryg. pil. Dariusz MALINOWSKI po odczytaniu rozkazu wręczył żołnierzom i pracownikom Resortu Obrony Narodowej wyróżnienia.

 
Kolejnym punktem uroczystego apelu było odsloniecie tablicy pamiatkowej upamiętniającej 100-lecie Lotnictwa Polskiego.
 
 
 
 

 

 

Na zakończenie gen. bryg. pil. Dariusz MALINOWSKI przypomniał historyczny rodowód Święta Lotnictwa Polskiego oraz chlubne wydarzenia związane z działalnością bojową polskich lotników. Przekazał żołnierzom i pracownikom wojska COP-DKP oraz jednostek podległych podziękowania za poniesiony trud i wysiłek w wykonywaniu obowiązków służbowych, za osiągnięte bardzo dobre rezultaty w wykonywaniu powierzonych zadań. Złożył życzenia wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.
 
***
 
Historia polskiego lotnictwa sięga roku 1918, czasu I wojny światowej. Polskie formacje powstawały na terenach zagranicznych, jednak Polacy, którzy tam służyli, stanowili trzon powstałego później lotnictwa polskiego. W Rosji istniała eskadra przy oddziałach generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, rozformowana w maju 1918 roku. We Francji pięć eskadr lotniczych powstało przy armii generała Józefa Hallera. Znalazły się w Polsce wraz z wyposażeniem w 1919 roku. Sprzęt, który używano w budujących się dopiero polskich formacjach, pochodził z arsenału państw, w których formacja powstawała. Były to także zdobycze z terenów wyzwolonych i zakupów realizowanych poza granicami. Tak więc lotnictwo polskie używało sprzętu produkcji niemieckiej, austriackiej, francuskiej, rosyjskiej, angielskiej. Najwięcej sprzętu zdobyli powstańcy wielkopolscy w bitwie o Ławicę, rozegranej 6 stycznia 1919 roku, w której zdobyto kilkaset rozmontowanych i zakonserwowanych samolotów bojowych i balonów obserwacyjnych. Zdobyty sprzęt miał wartość 200 milionów marek niemieckich i stanowił największy łup wojenny w dziejach polskiego oręża. Na zdobytych samolotach LVG 9 stycznia 1919 roku poznańska eskadra zbombardowała 25-kilogramowymi bombami lotnisko we Frankfurcie nad Odrą, wykonując bombardowanie 6 samolotami, zrzucając łącznie 900 kg bomb.
1 listopada 1918 r. doszło we Lwowie do pierwszych walk Ukraińców z Polakami we Lwowie. Na lotnisku Lewandówka we Lwowie stacjonował austriacki Fliegerpark 4 (4 Park Lotniczy) pełniący rolę warsztatów naprawczych oraz stacja wojskowej lotniczej linii pocztowej Kijów - Lwów - Wiedeń. Polska obsada lotniska po walce przejęła lotnisko od austriackiego komendanta. Polacy przejęli 18 samolotów nadających się do naprawy i oraz park lotniczy z warsztatem. 4 listopada komendantem lotniska został por. pil. Stefan Bastyr. Mając do dyspozycji dwóch oficerów i kilkunastu żołnierzy przygotował do lotu dwa samoloty typu Brandenburg CI. 5 listopada 1918 roku pierwszy samolot, pilotowany przez por. pil. Stefana Bastyra i obserwatora por. Janusza de Beauriana wystartował z oswobodzonej Lewandówki we Lwowie, do pierwszego w historii polskiego lotnictwa – lotu bojowego. Był to początek walk powietrznych powstającej II Eskadry Bojowej. 7 listopada 1918 roku, została utworzona 7 Eskadra Myśliwska, jako III Eskadra Lotnicza Bojowa. Przeniesiona następnie do Lwowa. Weszła ona w skład Lwowskiej Grupy Lotniczej kpt. Bastyra. Latała głównie na samolotach rozpoznawczo-bombowych, wspierając wojska polskie w walkach z siłami ukraińskimi otaczającymi Lwów. Początki lotnictwa polskiego nieodłącznie wiążą się z lotnictwem wojskowym. Równocześnie utworzono wtedy Dowództwo Wojsk Lotniczych - pierwszą organizację lotnictwa wojskowego. Polskie Lotnictwo Wojskowe, które rozpoczynało swój rozwój, wymusiło powstanie bazy szkoleniowej. Pierwszy taki ośrodek powstał w Ławicy koło Poznania, gdzie zorganizowano Wyższą Szkołę Lotniczą, szkolącą pilotów wojskowych.

 

 >>galeria<<


Tekst i zdjęcia: Sekcja Komunikacji Społecznej COP-DKP