BIP
Aktualności
29.06.2018

27.06.2018 roku w COP-DKP odbyła się kwartalna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa Dowódcy Operacyjnego RSZ z Jednostkami Podległymi.

Podczas zorganizowanej w COP-DKP kwartalnej odprawy rozliczeniowo-zadaniowej Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. dr inż. pil. Tadeusz MIKUTEL wysłuchał meldunków dowódców jednostek bezpośrednio podporządkowanych. Dowódcy meldowali o wykonaniu przedsięwzięć ujętych w „Planie działalności DO RSZ na 2018 rok" oraz zaprezentowali generałowi Mikutelowi główne cele działalności, przedsięwzięcia i wyzwania, które będą ich udziałem w przyszłym kwartale br. roku.

 


W prezentacjach Dowódców dominowały tematy szkolenia oraz gotowości bojowej. Przedstawiali oni przyjęte priorytety oraz wskazywali na ewentualne trudności w osiągnięciu założonych celów. Ewentualne problemy były na bieżąco omawiane, ze wskazaniem możliwości ich rozwiązania w co aktywnie zaangażowana była kierownicza kadra DO RSZ.

 

 

Generał Mikutel zapowiedział Dowódcom, że najbliższe miesiące będą bardzo intensywne pod względem szkoleniowym, w związku z planowanym głównym ćwiczeniem jakim jest ANAKONDA-18.

 

 

 

 

 Tekst: kpt. Lech Teodorowicz

Zdjęcia: st. chor. sztab. Jacek Dziub