BIP
Aktualności
14.06.2018

13 czerwca br. w Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie miało miejsce uroczyste zakończenie studiów podyplomowych.

Celem studiów było rozszerzenie, uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z obszaru zarządzania i dowodzenia do poziomu, który umożliwi efektywną realizację zadań na różnorodnych stanowiskach w instytucjach resortu obrony narodowej.

 

Po pozytywnie zdanym egzaminie końcowym, Dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski w obecności opiekunów studiów: ppłk. dr. Jacka Milewskiego oraz p. Mirosława Struniawskiego wręczył świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, które ukończyło 37 oficerów.

 

 

Do wyróżniających się studentów należy zaliczyć:

  • ppłk. Piotra Gołosa;
  • ppłk. Michała NOWAKA;
  • ppłk. Witolda Zawadzkiego;
  • mjr. Andrzeja Jabłońskiego;
  • kpt. Remigiusza Mierzchałę.
Gratulując studentom osiągniętych wyników, Dziekan Krakowski zauważył, że ukończone studia są jednym z etapów edukacji żołnierza i wyraził nadzieję, że oficerowie zdobytą wiedzę będą uzupełniać podczas kolejnych studiów i kursów realizowanych w Akademii Sztuki Wojennej.Zdjęcia i tekst: ppłk dr Jacek Milewski (ASzWoj)

źródło: Akademia Sztuki Wojennej