BIP
Aktualności
25.02.2018

We wtorek, 13 lutego br., przeprowadzono roczną odprawę rozliczeniową kierowniczego personelu nawigatorów naprowadzania COP-DKP i podległych jednostek wojskowych.

Odprawę rozpoczął Dowódca COP-DKP gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski, który powitał wszystkich przybyłych i złożył szczególne podziękowania nawigatorom za ich duży wysiłek włożony w zabezpieczenie szkolenia lotniczego i ćwiczeń w 2017 roku.

W odprawie uczestniczyli: przedstawiciele Inspektoratu Sił Powietrznych DG RSZ,  wykładowcy WSOSP, szef OKW COP-DKP, szefowie Zespołów Kierowania Lotnictwem z 22.ODN, 1.RODN, szef Grupy Kierowania Lotnictwem MJDOP i kadra z WNLiN COP-DKP.

Głównym celem odprawy było podsumowanie i analiza realizacji pracy i szkolenia nawigatorów naprowadzania w 2017 roku. Dokonano porównania ilości wykonanych naprowadzeń przez poszczególne punkty naprowadzania, a także poddano analizie poziom wyszkolenia nawigatorów naprowadzania w każdej
z jednostek.

Dowódca COP-DKP zwrócił uwagę na złożoność misji lotniczych oraz na wzrost poziomu zabezpieczenia realizacji zadań w powietrzu. Szczególnie podkreślił, równomierne rozłożenie ilości naprowadzeń na poszczególnych nawigatorów naprowadzania co przekłada się na stały wzrost poziomu ich wyszkolenia. Generał Malinowski podkreślił również rangę zmiany formuły realizacji części praktycznej sesji egzaminacyjnej na klasy nawigatora naprowadzania. Zaakcentował ważną rolę jaką spełnia rozpoczęta realizacja szkoleń nawigatorów naprowadzania na symulatorze RDS-15 w realizacji skomplikowanych misji lotniczych (LFE,COMAO itp.).

W ramach wniosków do szkolenia w 2018 r. zwrócono uwagę na:

-        położenie dużego nacisku na zapewnienie bezpieczeństwa podczas zabezpieczenia tegorocznych ćwiczeń i szkoleń w polskiej przestrzeni powietrznej ze szczególnym zwróceniem na ćwiczenie NATO TIGER MEET;

-        zintensyfikowanie bojowego wykorzystania LINK-16 przez nawigatorów naprowadzania i personel latający;

-        właściwe przygotowanie i realizację szkolenia symulatorowego dla nawigatorów naprowadzania w poszczególnych jednostkach;

-        realizację zabezpieczenia szkolenia lotniczego z PN typu II.

Roczna odprawa została zakończona w sali tradycji COP-DKP uroczystym odczytaniem rozkazu Dowódcy Generalnego RSZ w sprawie nadania klas nawigatorów naprowadzania oraz wręczeniem 22 odznak nawigatora (gap) przez dowódcę COP-DKP gen. bryg. Dariusza Malinowskiego.

Kulminacyjnym momentem, było uhonorowanie por. nawig. Rafała Zielińskiego tytułem „Nawigator Roku 2017”. Dowódca COP-DKP wręczając por. Zielińskiemu pamiątkową statuetkę podkreślił jego duże zaangażowanie podczas zabezpieczenia szkolenia lotniczego oraz przygotowania i realizacji części praktycznej sesji egzaminacyjnej na klasy nawigatorów naprowadzania.

Do najważniejszych osiągnięć Nawigatora Roku 2017 należą:

-        wyszkolenie do I klasy nawigatora naprowadzania oraz uzyskanie uprawnień instruktora;

-        wykonanie około 400 realnych naprowadzeń na cele powietrzne;

-        zabezpieczenie ćwiczenia państw NATO - FRISIAN FLAG (HOLANDIA) oraz BOLD Quest Georgia (USA).

-        bardzo dobra znajomość frazeologii lotniczej, procedur i dokumentacji NATO.

 

 

 

 

 

GALERIA

st. chor. sztab. Jacek Dziub