BIP
Aktualności
25.02.2018

Dowódcy podległych jednostek wojskowych oraz kierownicza kadra centrum spotkali się 22 lutego br., aby przedstawić dowódcy, gen. Malinowskiemu sprawozdania z realizacji najważniejszych zadań w 2017 roku.

O sposobie i poziomie realizacji zadań meldowali kolejno dowódcy podległych jednostek wojskowych, a następnie szefowie pionów COP-DKP oraz szef sztabu.

Kończąc roczną odprawę rozliczeniowo-zadaniową, dowódca centrum, gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski podsumował osiągnięcie celów ujętych w planie działalności na 2017 rok.