BIP
Aktualności
22.09.2017

Dowódca Deployable Air Command and Control Centre (DACCC) w Poggio Renatico we Włoszech odwiedził 22 września br. COP-DKP. Było to uwieńczenie odbywającego się w centrum od 13 września br. szkolenia kadry.

 

Kadra szkoleniowa DACCC przyjechała do Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego 13 września br. by wziąć udział we wstępnej konferencji planistycznej do ćwiczenia dowódczo-sztabowego pk. PASAT-17.

Od 18 września br. w ramach ćwiczenia Ramstein Dust 2-17 kadra DACCC przeprowadziła z kadrą COP-DKP cykl specjalistycznych szkoleń. W ramach codziennych zajęć omówione zostały m. in. najważniejsze zadania realizowane w strukturze Deployable Air Control Centre, Recognized Air Picture Production Centre/ Sensor Fusion Post (DARS), zadania COP-DKP, proces szkolenia i ćwiczeń z zakresu JFAC organizowanych przez DACCC.

Ostatniego dnia pobytu kadry DACCC w Warszawie, Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego odwiedził Dowódca DACCC – generał Andreas Kraak. W spotkaniu brał udział Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel, Dowódca COP-DKP, gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski, Zastępca Dowódcy Centrum, gen. bryg. pil. Sławomir Żakowski, Inspektor Sił Powietrznych DGRSZ, gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak, przedstawiciele centrum oraz DACCC.

Omówiono struktury i zadania obu centrów, skupiono się na ćwiczeniach Ramstein Dust 2-17 i nadchodzącym PASAT -17 oraz na szkoleniu z zakresu JFAC w DACCC we Włoszech. Wszystkie spotkania z przedstawicielami Deployable Air Command and Control Centre spowodowane są obopólną chęcią zacieśnienia współpracy centrów.

 

GALERIA

mjr Joanna Krząstek