BIP
Aktualności
27.07.2017

Zorganizowane na terenie Rumunii, Czech oraz Litwy międzynarodowe ćwiczenie wojsk obrony przeciwrakietowej oraz przeciwlotniczej TOBRUQ LEGACY 2017 odbyło się w dniach 10-23.07.2017 r.

 

Ćwiczenie TOBRUQ LEGACY to międzynarodowe ćwiczenie wojsk obrony przeciwrakietowej oraz przeciwlotniczej organizowane corocznie przez 10th Army Air and Missle Defence Command / USAEUR, przy udziale sił i środków z Rumunii, Czech, Słowacji, Polski, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W ćwiczeniu wzięli udział żołnierze z COP-DKP: ppłk Sławomir GRZESIAK, mjr  Paweł ZBOROWSKI, mjr Krzysztof MACIEJEWSKI oraz st. chor. szt. Krzysztof CIEŚLAK.

Główne cele ćwiczenia to m.in.:

·         Sprawdzenie interoperacyjności pomiędzy różnymi systemami dowodzenia jednostkami obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej  wielonarodowych sił koalicyjnych

·         Zapoznanie z możliwościami i ograniczeniami różnych zestawów rakietowych będących na wyposażeniu uczestników ćwiczenia

·         Sprawdzenie możliwości wymiany informacji z samolotem AWACS

·         Trening jednolitych procedur dla wojsk obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej według standardów NATO.


Główna część ćwiczenia połączona ze strzelaniami bojowymi odbywała się w systemie dwuzmianowym, w trakcie którego ćwiczono jednolite procedury NATO w zakresie dowodzenia i kierowania siłami SBAD przez poszczególne siły i środki biorące udział w ćwiczeniu i uzyskanie jednolitej sytuacji powietrznej poziomie JFAC/ HICON.

Dodatkowo wykorzystano samolot wczesnego ostrzegania i powiadamiania AWACS do wymiany informacji z zestawami rakietowymi PATRIOT.

Kolejna edycja ćwiczenia planowana jest na przełomie września i października 2018 roku na Węgrzech. 

 

Film z closing ceremony ćwiczenia

st. chor. szt. Krzysztof CIEŚLAK