BIP
Aktualności
28.06.2017

28 czerwca 2017 roku w Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwie Komponentu Powietrznego odbyło się pożegnanie płk. Kazimierza KOTLEWSKIEGO oraz płk. Janusza DROŹDZIKA, odchodzących do rezerwy.

Dowódca Centrum Operacji Powietrznych - Dowódca Komponentu Powietrznego, gen. bryg. pil. Dariusz MALINOWSKI, kadra dowódcza, koleżanki i koledzy pożegnali odchodzących do rezerwy płk. Kazimierza KOTLEWSKIEGO oraz płk. Janusza DROŹDZIKA, którzy odpowiednio po 34 i 39 latach zakończyli zawodową służbę wojskową.

Dowódca COP-DKP złożył na ręce odchodzących podziękowania za wysoki profesjonalizm, ponadprzeciętne zaangażowania wykazywane podczas wykonywania obowiązków służbowych przez wszystkie lata żołnierskiej służby.

- Dziękuję Panom Pułkownikom za profesjonalizm i zaangażowanie przez wszystkie lata żołnierskiej służby, tak odpowiedzialnej i ważnej dla COP-DKP, a tym samym dla Obrony Polskiego Nieba - powiedział generał MALINOWSKI.

Dowódca życzył również żegnającym się z mundurem pomyślności oraz satysfakcji z wypełniania nowych wyzwań w życiu prywatnym.

- Jestem dumny, że mogłem służyć w stalowym mundurze i reprezentować Siły Powietrzne przez wszystkie lata służby. Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwo Komponentu Powietrznego, było dla mnie celem, który marzyłem zdobyć jako młody oficer kończący szkołę oficerską - podkreślił płk KOTLEWSKI.

 

Na zakończenie uczestnicy uroczystości wręczyli płk Kazimierzowi KOTLEWSKIEMU pamiątkową szablę będącą symbolem waleczności, potęgi i siły, a także wykonano wspólne fotografie w Sali Tradycji Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego.


*   *   *
 

Pułkownik Kazimierz KOTLEWSKI w 1984 roku rozpoczął studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. Po ich ukończeniu w roku 1988, rozpoczął zawodową służbę wojskową w 4. batalionie radiotechnicznym w warszawskim Radiowie podporządkowanej pod 1. Brygadę Radiotechniczną. W lata 1988-2001 służył na stanowiskach zastępcy dowódcy kompanii radiotechnicznej, dowódcy kompanii remontowej, zastępcy dowódcy batalionu oraz przez 2 lata dowódcy 4. batalionu radiotechnicznego.

W 2001 roku ppłk KOTLEWSKI, po rozformowaniu 4.brt., zostaje wyznaczony do nowotworzonej jednostki systemu dowodzenie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, a później Sił Powietrznych - 21. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Warszawie, gdzie zajmował stanowisko Szefa Pionu Dowodzenia Bojowego.

Kolejnym ważnym etapem służby jest wyznaczenie ppłk. KOTLEWSKIEGO w 2011 roku do służby w Centrum Operacji Powietrznych, na stanowisko Szefa Ośrodka Kierowania Walką, gdzie następnie w 2012 roku obejmuje obowiązki Szefa Pionu Działań Bieżących oraz zostaje awansowany do stopnia pułkownika.

Po zmianie struktur jednostek dowodzenia Sił Zbrojnych w 2013 roku płk. KOTLEWSKIEMU powierzono obowiązki Zastępcy Dowódcy - Szefa Sztabu w COP-DKP, a następnie od 2014 roku obowiązki Szefa Sztabu DOP-DKP.

Pułkownik Kazimierz KOTLEWSKI został odznaczony między innymi Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

 

 

 

Pułkownik Janusz DROŹDZIK w 1978 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Po ich ukończeniu w roku 1982 rozpoczął zawodową służbę wojskową w 79. samodzielnym pułku artylerii Obrony Powietrznej Kraju.. W lata 1982-1990 służył na stanowiskach dowódcy plutonu startowego, dowódcy baterii startowej, starszy oficer operacyjny sztabu.

W 1990 roku rozpoczyna studia w Akademii Obrony Narodowej, po których ukończeniu w 1992 roku wraca do macierzystej jednostki i obejmuje kolejno stanowiska Szefa Sztabu Dywizjonu - Zastępcy Dowódcy, Dowódcy Dywizjonu, Szafa Sztabu - Zastępcy Dowódcy Pułku.

W 1998  roku ppłk DROŹDZIK zostaje skierowany do 3. Korpusu Obrony Powietrznej we Wrocławiu, gdzie zajmował stanowisko Szefa Wydziału Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej.

Następnie w 2003 roku wyznaczony do pełnienia obowiązków służbowych w 31. Ośrodku Dowodzenia i Naprowadzania w Poznaniu. Zajmuje w kolejności stanowiska Szefa Pionu Zabezpieczenia, Szefa Sztabu i Zastępcy Dowódcy Ośrodka. Po przeformowaniu jednostki w Mobilną Jednostkę Dowodzenia Operacjami Powietrznymi w 2010 roku obejmuje stanowisko Zastępcy Dowódcy - Szefa Sztabu.

Kolejnym ważnym etapem służby jest wyznaczenie ppłk. DROŹDZIKA w 2012 roku do służby w Centrum Operacji Powietrznych, na stanowisko Dyżurnego Dowódcy Obrony Powietrznej oraz awansowanie do stopnia pułkownika.

Pułkownik Janusz DROŹDZIK został odznaczony między innymi Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 


tekst: mjr Urbaniak

zdjęcia: st.chor.sztab. Dziub