BIP
Aktualności
09.05.2017

Oficerowie COP - DKP uczestniczyli w najważniejszym ćwiczeniu RAMSTEIN AMBITION 2017.

 

Przy współudziale grupy oficerów Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwa Komponentu Powietrznego w dniach 25 kwietnia - 4 maja 2017 r. w kwaterze SP NATO w Ramstein zostało przeprowadzone najważniejsze tegoroczne wydarzenie szkoleniowe – ćwiczenie pk. RAMSTEIN AMBITION 2017 (RAAN 17). W ćwiczeniu  uczestniczyło około 750 żołnierzy z 27 krajów.

                                                                 

Ćwiczenie realizowano przez 24 godziny na dobę. Scenariusz zakładał bardzo dużą dynamikę podczas typowej operacji kinetycznej, połączonej z elementami wojny hybrydowej. Doświadczenia zdobyte w czasie ćwiczenia przez polskich żołnierzy na różnych stanowiskach procentować będą nie tylko podczas kolejnych ćwiczeń międzynarodowych, ale przede wszystkim w naszym szkoleniu narodowym. Żołnierze COP-DKP obsadzili bowiem kluczowe stanowiska w różnych komórkach pozwalających wyrobić pogląd na całość prowadzenia tego typu operacji.

„Ćwiczenie pk. „RAMSTEIN AMBITION 2017” miało na celu przygotowanie AIRCOM do wykonywania zadań w roli połączonego dowództwa komponentu powietrznego JFAC w operacji skali SJO Air Heavy” - podsumowuje płk dypl. pil Robert Weissgerber szefujący polskiej delegacji.

 

tekst: ppłk Jarosław PACHOCKI, foto: Cynthia VERNAT, HQ AIRCOM