BIP
Aktualności
28.04.2017

Uchwalona 3 maja 1791 roku przez Sejm Czteroletni konstytucja, była pierwszym w Europie i drugim po amerykańskiej aktem prawnym zmierzającym do zreformowania Rzeczypospolitej.

Konstytucja miała umocnić ją poprzez zmiany ustrojowe, społeczne, poprzez rozbudowanie silnej armii. Niestety obowiązywała jedynie przez rok, ale pamięć o tym niezwykle ważnym wydarzeniu sprawiła, że po wielu historycznych zawirowaniach, 6 kwietnia 1990 roku oficjalnie przywrócono obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja do kalendarza świąt państwowych.

Z tej okazji , jak również z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowano w centrum uroczystą zbiórkę .

Zastępca dowódcy COP- dowódcy KP, gen. bryg. pil. Sławomir Żakowski wręczył akt mianowania na kolejny stopień wojskowy, wyróżnił w imieniu ministra obrony narodowej, dowódcy operacyjnego, jak również dowódcy COP-dowódcy KP żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej.

Na zakończenie gen. Żakowski podziękował za codzienną służbę i trud wkładany w codzienną pracę. Złożył również wszystkim serdeczne życzenia.

mjr Joanna Krząstek