BIP
Aktualności
26.04.2017

1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania w dniach 20 i 21 kwietnia obchodził swoje święto. W tych dniach podpisane zostało również porozumienie o współpracy pomiędzy 1. RODN oraz TACCS 3 Niemcy.

  

Święto 1. RODN ustanowiono decyzją ministra obrony narodowej Nr 213/MON z dnia 26 maja 2014 r. na dzień 22 kwietnia. Był to dzień szczególny dla wszystkich żołnierzy i  pracowników resortu obrony narodowej, gdyż upamiętnia fakt przejęcia dziedzictwa, tradycji, sztandaru i imienia patrona gen. Stanisława Skalskiego w związku z przeformowaniem 32. ODN w 1. RODN. Pierwszy dzień obchodów tradycyjnie rozpoczął się Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie odprawioną w intencji żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej jednostki.

Drugiego dnia tj. 21 kwietnia miała miejsce uroczysta zbiórka, którą uświetnił swoją obecnością gen. bryg. pil. Sławomir Żakowski – zastępca dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego oraz zaproszeni goście między innymi: mgr inż. Piotr Skalski – bratanek patrona i ojciec chrzestny sztandaru 1. RODN, jak również gen. dyw. dr. Cezary Podlasiński - dowódca Centrum Operacji Lądowych - dowódca Komponentu Lądowego w Krakowie, przedstawiciele jednostek garnizonu Kraków. W uroczystości wzięli również wicewojewoda małopolski pan Piotr Ćwik oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

Uroczyste obchody święta 1. RODN zostały poprzedzone podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy 1. Regionalnym Ośrodkiem Dowodzenia i Naprowadzania, a bliźniaczą niemiecką jednostką z Schönewalde – Tactical Air and Command and Control Sector 3. Porozumienie zostało popisane przez dowódcę 1. RODN cz.p.o. ppłk. Michała Filipiaka oraz dowódcę TACCS 3 Col. Mario Herzer w obecności gen. bryg. pil. Sławomira Żakowskiego – zastępcy dowódcy Centrum Operacji Powietrznych - dowódcy Komponentu Powietrznego. Niemieckie Dowództwo Operacji Powietrznych (AOC) reprezentował bryg. general Burghard Potozky – zastępca szefa sztabu – szef operacji Dowództwa Operacji Powietrznych Niemiec. Po podpisaniu porozumienia głos zabrali uczestnicy wydarzenia. Gen. Żakowski podkreślił, że wzajemne wsparcie pomiędzy jednostkami z Polski i Niemiec pozwoli w przyszłości na realizację zadań sojuszniczych na bardzo wysokim poziomie, co jest niezwykle istotne przez pryzmat zagrożeń jakim musi sprostać NATO w obecnej sytuacji geopolitycznej i militarnej w Europie środkowej i wschodniej.

Porozumienie zapewnia wzajemną wymianę doświadczeń podczas implementacji system ACCS w 1. RODN, jak również wzajemne wsparcie oraz wymianę personelu podczas ćwiczeń i treningów. Ponadto jednostki zobowiązały się do wymiany i rozwijania współpracy w zakresie standaryzacji procedur działania oraz przygotowania do ocen taktycznych TACEVAL, CAPEVAL oraz FORCEVAL. 

 

mjr Jerzy Budzeń