BIP
Aktualności
18.04.2017

COP-DKP gościło przedstawicieli NFIU POL na czele z dowódcą, pułkownikiem Arturem Bogowiczem.

Gości przywitał Dowódca Centrum Operacji Powietrznych - Dowódca Komponentu Powietrznego - gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski.

Na wstępie spotkania Dowódca COP – Dowódca KP zaprezentował i opisał pokrótce miejsce, w którym zespół kryptologów pk. „Wicher” od 1937 roku rozpracowywał niemiecką maszynę szyfrującą Enigma. Przedstawił historię, przeznaczenie, główne zadania, strukturę COP-DKP oraz rozmieszczenie jednostek podporządkowanych pod COP-DKP.

Pułkownik Tomasz Lenart, Szef Taktycznego Centrum Operacyjnego, przedstawił działalność operacyjną COP-DKP. Podkreślił codzienną współpracę z krajami sąsiadującymi z Polską, z ich stanowiskami dowodzenia oraz elementami struktur NATO. Zaznaczył wagę bieżącej wymiany informacji w celu zapewnienia ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP. Przytoczył rezultaty pracy bojowej TCO za 2016 rok.

Następnie, ppłk Konrad Araj, w imieniu Szefa Pionu Planowania, omówił sposób realizacji przez COP-DKP zadania planowania operacji powietrznej oraz wydawania dokumentów rozkazodawczych. Największe zainteresowanie wzbudziły zagadnienia planowania użycia Komponentu Powietrznego oraz egzekucję zadań, realizacja ćwiczeń, a także bieżącej współpracy z AWACS.

   

Dowódca NFIU POL przedstawił misję dowodzonej przez niego jednostki, cel jej istnienia oraz najważniejsze zadania i wyzwania stojące przed jednostką w najbliższej przyszłości. Opisał podległość NFIU POL w ramach struktur NATO oraz jej umiejscowienie względem innych jednostek NFIU. Podkreślił, że dla NFIU kluczową sprawą jest bieżąca wymiana informacji z najważniejszymi dowództwami rozlokowanymi na terytorium Polski

W trakcie prezentacji Sali Bojowej COP-DKP oraz Ośrodka Kierowania Walką goście zostali zapoznani z funkcjonowaniem oraz zasadami działania Dyżurnej Służby Operacyjne podczas trwającej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku pracy bojowej.

Na zakończenie pułkownik Artur Bogowicz dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej COP-DKP.


tekst: mjr Urbaniak
zdjęcia: st. chor. sztab. Jaszczak