BIP
Aktualności
11.04.2017

Zasiadając do wielkanocnego stołu pamiętajmy o tych z nas, którzy służą z dala od rodzinnego domu, pełniąc służbę w kraju i poza jego granicami-powiedział Dowódca COP-DKP, gen. bryg. pil. Dariusz MALINOWSKI.

 

Dowódca przywitał przybyłych licznie gości na nasze Spotkanie Wielkanocne. W szczególnie ciepłych słowach podziękował żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej Centrum za wytężoną służbę i pracę, efektem której jest bezpieczeństwo na polskim niebie.

W inieniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych życzenia świąteczne złożył Szef Pionu -  Zastępca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych, gen. bryg. Andrzej TUZ.

 

Modlitwę ekumeniczną odmówili i pobłogosławili pokarmy ks. płk Bogdan RADZISZEWSKI, wikariusz biskupi ds. koordynacji pracy księży dziekanów, ks. płk Aleksy ANDREJUK, Zastępca Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego oraz Ewangelicki Dziekan Sił Powietrznych ks. ppłk Wiesław ŻYDEL.

 

Spotkanie wielkanocne zakończyło się składaniem życzeń i wspólnym świątecznym poczęstunkiem.

 


tekst: mjr Urbaniak
zdjęcia: st. chor. sztab. Dziub, st. chor. sztab. Jaszczak