BIP
Aktualności
29.03.2017

29 marca Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwo Komponentu Powietrznego miało okazję ponownie gościć Dowódcę Gwardii Narodowej Stanu Illinois, gen. dyw. Richarda J. HAYESA, Jr.

Wizyta w Centrum rozpoczęła się od powitania Generała HAYES'A wraz z delegacją Gwardii Narodowej Stanu Illinois (ING) przez Dowódcę Centrum Operacji Powietrznych-Dowódcę Komponentu Powietrznego w zastępstwie gen. bryg. pil. Sławomira ŻAKOWSKIEGO.

Na wstępie generał ŻAKOWSKI przedstawił historię COP-DKP oraz obiektów, w których Centrum stacjonuje. Podkreślił przedwojenne dokonania kryptologów z zespołu pk. WICHER, którzy rozkodowali tu niemiecką maszynę szyfrującą ENIGMA i tym samym niebagatelnie wpłynęli na przebieg II Wojny Światowej. W dalszej części spotkania Pan Generał został zapoznany z przeznaczeniem, zadaniami i rolą Centrum w narodowym oraz sojuszniczym systemie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Zaznaczono rolę COP-DKP w realizacji ciągłego nadzoru nad ruchem w polskiej przestrzeni powietrznej w czasie pokoju i kryzysu.
Przedstawiono aktualną strukturę Centrum wraz z planami rozwoju na najbliższe kilka lat.

Następnie generał ŻAKOWSKI przekazał głos Zastępcy Szefa Sztabu ds. Operacyjnych – Szefowi Pionu, który oprowadził delegację po najważniejszych  elementach COP-DKP. Zaprezentował między innymi pracę bojową Dyżurnej Służby Operacyjnej oraz nawigatorów naprowadzania.

Pułkownik JUSIŃSKI, pełniący obowiązki Zastępcy Szefa Sztabu ds. Planowania – Szefa Pionu omówił możliwość oraz potrzeby odnośnie współpracy z ING w zakresie ćwiczeń i szkolenia specjalistów wojskowych. Podkreślono konieczność doskonalenia współpracy pomiędzy poszczególnymi Rodzajami Sił Zbrojnych w celu osiągnięcia efektu synergii.
Na zakończenie określono zakres wzajemnej współpracy na najbliższe lata oraz efekty, jakie ma ona przynieść.

   


tekst i zdjęcia: mjr Urbaniak