BIP
Aktualności
09.03.2017

W dniach 07-09.03.2017 roku w COP – DKP odbyły się warsztaty robocze dotyczące wykorzystania procedur KILL BOX z udziałem przedstawicieli US Illinois Air National Guard (US IL ANG).

Przedsięwzięcie  zostało zorganizowane w ramach programu współpracy partnerskiej stanu Illinoins „STATE PARTNERSHIP PROGRAM” jako odpowiedź  na potrzeby stwierdzone po ćwiczeniu z wojskami pk. ANAKONDA-16 oraz element przygotowania do kolejnej edycji ćwiczenia w 2018 roku.

Głównym celem warsztatów było omówienie funkcjonujących procedur koordynacji działań komponentu powietrznego z  komponentem lądowym w aspekcie kontroli przestrzeni powietrznej, wykorzystania procedur KILL BOX oraz zapoznanie uczestników z rozwiązaniami  strony amerykańskiej w tym zakresie.

Warsztaty otworzył Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych –Dowódcy Komponentu Powietrznego gen. bryg. pil. Sławomir ŻAKOWSKI odnosząc się do dotychczasowej współpracy oraz ogromnego znaczenia wszelkich jej form, będących forum do wymiany doświadczeń.

Na wstępie Szef Oddziału Planowania Krótkoterminowego, płk Sławomir OSTROWSKI, przedstawił strukturę oraz zadania realizowane przez COP-DKP szczególną uwagę skupiając na procesie planistycznym.

 

Następnie sojusznicy zapoznali uczestników warsztatów ze specyfiką oraz zadaniami realizowanymi przez ich macierzyste  jednostki:  183rd Air Operations Group , 168th oraz 169th  Air Support Operations Squadron.

Kolejnym zagadnieniem było przedstawienie zadań związanych z planowaniem, dekonfliktacją oraz kontrolą przestrzeni powietrznej. Szef Wydziału Planowania Dowodzenia, ppłk Paweł KACZOR, przedstawił możliwości w zakresie wykorzystania polskiej przestrzeni powietrznej  w ramach działalności szkoleniowej  oraz procedury i procesy realizowane w zakresie jej kontroli  zgodnie z dokumentami doktrynalnymi  NATO.

Przedstawiciele strony amerykańskiej w trakcie warsztatów zaprezentowali własne rozwiązania w zakresie koordynacji działań pomiędzy komponentami,  omawiając szczegółowo struktury i zadania  zaangażowanych elementów, przepływ informacji pomiędzy nimi oraz czynniki determinujące przyjęcie takich rozwiązań.

Podsumowując warsztaty Dowódca Centrum Operacji Powietrznych –Dowódca Komponentu Powietrznego gen. bryg. pil. Dariusz MALINOWSKI podziękował przedstawicielom US IL ANG za duże zaangażowanie w organizację warsztatów, podkreślając jednocześnie, że znajomość procedur koordynacji działań poszczególnych komponentów jest elementem kluczowym w środowisku połączonym  oraz wskazując potrzebę szerszego zaangażowania przedstawicieli  pozostałych rodzajów sił zbrojnych w aspekcie przyszłej współpracy.

 


tekst: ppłk Kaczor
zdjęcia: st.chor. sztab. Jaszczak