BIP
Aktualności
01.03.2017

1 marca obchodzimy co roku Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, czyli żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiającego opór w latach 40. i 50. ubiegłego wieku.

W 2010 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński podjął inicjatywę ustawodawczą, w uzasadnieniu projektu ustawy było napisane:

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Dlaczego data 1 marca? Tego właśnie dnia 1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie  zamordowano członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawiłość” (Łukasza Cieplińskiego, Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa Rzepkę, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego i Karola Chmiela).

 

Aby oddać hołd Żołnierzom Wyklętym – Niezłomnym w COP-DKP przeprowadzono uroczysty apel, w którym wzięli udział uczestnik Powstania Warszawskiego Pan kpt. w st. spocz. Józef LEMAŃSKI wraz z Prezesem Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Panem płk. rez. Józefem BORECKIM.

Odczytano przesłanie Ministra Obrony Narodowej z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

 

Dowódca COP-DKP zacytował słowa skazanego na śmierć pułkownika Cieplińskiego, który powiedział: „Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość”. Przypomniał los żołnierzy, którzy po zakończeniu II Wojny Światowej zdecydowali się kontynuować czynną walkę w leśnych oddziałach bądź w innych formacjach konspiracyjnych – najczęściej tragiczny los. Podkreślił to, że obecnie mamy możliwość kultywowania ich pamięci i przypominania ich czynów oraz, że korzystamy z tej możliwości aby kolejne pokolenia były wychowane w duchu patriotyzmu i niezłomnej wiary w powodzenie słusznych spraw.

Nasz gość, kpt. w st. spocz. Józef LEMAŃSKI przedstawił po krótce swoje przeżycia z okresu walki w Szarych Szeregach i zestawił je z tym, co go spotkało po wojnie ze strony ówczesnych polskich władz. Podkreślił dramatyzm wydarzeń tamtego okresu oraz dziękował za obecną możliwość opisywania prawdziwej historii oraz wspominania towarzyszy broni.

Następnym etapem obchodów Narodowego Dnia Pamięci było złożenie wiązanki oraz zapalenie znicza pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych przez delegację żołnierzy z COP-DKP pod przewodnictwem płk. Zbigniewa RUSZNIAKA.

 

 


tekst: płk Ruszniak, mjr Urbaniak
zdjęcia: st.chor. sztab. Jaszczak


>> M O N <<