BIP
Aktualności
28.02.2017

COP-DKP gościło przedstawicieli 603. Air and Space Operations Center z Ramstein na czele z dowódcą 603. AOC, panią pułkownik Jill LONG.

Gości przywitał Dowódca Centrum Operacji Powietrznych - Dowódca Komponentu Powietrznego - gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski wraz z płk. Robertem WEISSGERBEREM - zastępcą Szefa Sztabu ds. Planowania – Szefem Pionu.

 

Na wstępie konferencji Dowódca COP – Dowódca KP zaprezentował i opisał pokrótce miejsce, w którym zespół kryptologów pk. „Wicher” od 1937 roku rozpracowywał niemiecką maszynę szyfrującą Enigma. Przedstawił historię, przeznaczenie, główne zadania, strukturę COP-DKP oraz rozmieszczenie jednostek podporządkowanych pod COP-DKP.

Następnie, płk Robert WEISSGERBER, omówił sposób realizacji przez COP-DKP najważniejszych zadań. Największe zainteresowanie wzbudziły zagadnienia planowania użycia Komponentu Powietrznego oraz egzekucję zadań, realizacja ćwiczeń, a także plany rozwoju COP-DKP w najbliższej przyszłości.

płk Tomasz LENART, Szef Taktycznego Centrum Operacyjnego, przedstawił działalność operacyjną COP-DKP. Podkreślił codzienną współpracę z krajami sąsiadującymi z Polską, z ich stanowiskami dowodzenia oraz elementami struktur NATO. Zaznaczył wagę bieżącej wymiany informacji w celu zapewnienia ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP.

W trakcie prezentacji Sali Bojowej COP-DKP oraz Ośrodka Kierowania Walką goście zostali zapoznani z funkcjonowaniem oraz zasadami działania Dyżurnej Służby Operacyjnej pełnionej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.

Na zakończenie pułkownik Jill LONG dokonała wpisu do Księgi Pamiątkowej COP-DKP.


tekst i zdjęcia: mjr Urbaniak