BIP
Aktualności
21.02.2017

21 lutego 2017 r. w COP-DKP rozpoczęła się doroczna konferencja poświęcona zagadnieniom powietrznego systemu wczesnego ostrzegania i dowodzenia NATO.

NAEW Conference odbywa się systematycznie od kilkunastu lat, co roku w innym państwie NATO -  w tym roku w Polsce w COP-DKP. Organizatorem konferencji jest Airborne Early Warning & Control Force Command w Geilenkirchen.

Przedstawicieli kierownictwa komponentu E-3A wraz z załogą AWACS przywitał Dowódca Centrum Operacji Powietrznych - Dowódca Komponentu Powietrznego - gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski wraz z zastępcą Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. dyw. pil. Janem Śliwką.

Komponent AWACS reprezentowali: zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych HQ AIRCOM w Ramstein -  gen. bryg. Kevin A. Huyck, zastępca dowódcy – szef sztabu Airborne Early Warning & Control Force Command w Geilenkirchen gen. bryg. Paddy Teakle oraz dowódca komponentu NATO E-3A w Geilenkirchen - gen. bryg. Karsten Stoye wraz  z załogą samolotu E-3A AWACS.

Na wstępie konferencji Dowódca COP – Dowódca KP zaprezentował i opisał pokrótce miejsce, w którym zespół kryptologów pk. „Wicher” od 1937 roku rozpracowywał niemiecką maszynę szyfrującą Enigma. Przedstawił historię, przeznaczenie, główne zadania, strukturę COP-DKP oraz rozmieszczenie jednostek podporządkowanych pod COP-DKP.

 

Następnie Zastępca Szefa Sztabu ds. Planowania – Szef Pionu, płk Robert WEISSGERBER, omówił sposób realizacji przez COP-DKP najważniejszych zadań. Szczególną uwagę zwrócił na zapewnienie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP, zapewnienie stałego rozpoznania sytuacji w przestrzeni powietrznej RP, realizację misji AIR POLICING w polskiej przestrzeni powietrznej. Podkreślił potrzebę modernizacji i dalszego rozwoju COP-DKP oraz jednostek podległych.

     

Podczas prezentacji Sali Bojowej COP-DKP oraz Ośrodka Kierowania Walką goście zostali zapoznani z funkcjonowaniem oraz zasadami działania Dyżurnej Służby Operacyjne podczas trwającej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku pracy bojowej. Gościom zaprezentowano działanie stanowiska dosadzenia Komponentu Powietrznego oraz współpracę ze stanowiskami dowodzenia państw sąsiednich i sojuszników z NATO.

Dalsza część konferencji poświęcona będzie działalności systemu NAEW w Europie, możliwościom operacyjnym samolotów AWACS oraz wyzwaniom jakie stoją przed komponentem E-3A w najbliższej przyszłości.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji przedstawiciele dowództwa komponentu AWACS dokonali wpisu do Księgi Pamiątkowej COP-DKP.

 

 


tekst i zdjęcia: mjr Urbaniak


>>NATO's "Eyes In The Sky"<<