BIP
Aktualności
20.02.2017

W Warszawskiej 1. Bazie Lotnictwa Transportowego odbył się przylot oraz prezentacja samolotu wczesnego ostrzegania i alarmowania AWACS z komponentu E-3A w Geilenkirchen w Niemczech.

Głównym celem wizyty jest przeprowadzenie dorocznej konferencji poświęconej zagadnieniom powietrznego systemu wczesnego ostrzegania i dowodzenia NATO. Konferencja odbędzie się w Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwie Komponentu Powietrznego.

Uroczyste powitanie przedstawicieli kierownictwa komponentu E-3A zorganizowano w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego przy udziale przedstawicieli mediów. W powitaniu uczestniczyli: zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. dyw. pil. Jan Śliwka, Inspektor Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Cezary Wiśniewski, Dowódca Centrum Operacji Powietrznych - Dowódca Komponentu Powietrznego - gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski.

Komponent AWACS reprezentowali: zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych HQ AIRCOM w Ramstein -  gen. bryg. Kevin A. Huyck, zastępca dowódcy – szef sztabu Airborne Early Warning & Control Force Command w Geilenkirchen gen. bryg. Paddy Teakle oraz dowódca komponentu NATO E-3A w Geilenkirchen - gen. bryg. Karsten Stoye wraz  z załogą samolotu E-3A AWACS.

 

Przedstawiciele mediów, żołnierze i pracownicy ron COP-DKP oraz 1. BLTr. mieli wyjątkową okazję zwiedzić wnętrze AWACS-a. Była to też sposobność do spotkania się z polskimi żołnierzami, którzy obecnie służą w składzie załogi AWACS – żołnierzami wywodzącymi się z COP-DKP.

 

 


tekst: mjr Urbaniak
zdjęcia: p. Wójtowicz


>>Dowództwo Generalne RSZ<<

>>AWACS plane in Warsaw<<