BIP
Aktualności
17.02.2017

Podróż studyjna słuchaczy kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego KAPITAN z WSOSP.

W dniu 17.02.2017 r. grupa słuchaczy kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego KAPITAN  z WSOSP  pod kierunkiem ppłk. Andrzeja TRUSKOWSKIEGO odbyła podróż studyjną do COP – DKP.

          

Głównym celem wizyty było przedstawienie struktury, zadań oraz miejsca COP – DKP w narodowym i sojuszniczym systemie dowodzenia Siłami Powietrznymi zaprezentowane przez ppłk. Pawła KACZORA – Szefa Wydziału Planowania Dowodzenia.

                                 

W trakcie wizyty słuchacze zostali zapoznani między innymi z zadaniami Pionu Operacyjnego, Planowania oraz cyklem planowania prowadzonym w COP – DKP.

   

Spotkanie podsumował Zastępca Szefa Centrum – Szef Dyżurnej Służby Operacyjnej COP – DKP płk Robert ANTONIAK.

 


 tekst/zdjęcia: st.chor.sztab. Jaszczak