BIP
Aktualności
12.12.2016

W dniu 12 grudnia 2016 r. nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków służbowych na stanowisku Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych - Dowódcy Komponentu Powietrznego

W uroczystości uczestniczył Dowódca Operacyjny Rodzajów SZ, gen. broni dr Marek TOMASZYCKI, byli dowódcy COP i COP-DKP gen broni rez. pil. Lech Majewski, gen broni rez. pil. Sławomir DYGNATOWSKI oraz przedstawiciele władz lokalnych, instytucji państwowych, jednostek wojskowych i organizacji współpracujących z COP-DKP.

Uroczystość rozpoczęła się podniesieniem flagi państwowej na maszt, po czym odczytano Decyzje Ministra Obrony Narodowej o wyznaczeniu gen. bryg. pil. Dariusza MALINOWSKIEGO na Dowódcę COP-DKP.

Następnie zabrał głos Dowódca Operacyjny Rodzajów SZ. Podziękował dotychczasowemu Dowódcy COP-DKP za dobrą i owocną współpracą, podkreślając profesjonalizm, jakim wykazał się gen. dyw. pil. dr inż. Włodzimierz USAREK.

 

Generał TOMASZYCKI przedstawił karierę służbową generała MALINOWSKIEGO. Wyraził przekonanie, że dzięki bogatemu doświadczeniu dowódczemu i lotniczemu odniesie wiele sukcesów na nowym stanowisku służbowym. Podkreślił, że byli podwładni generała MALINOWSKIEGO opisują go jako „wymagającego dowódcę o wielkim sercu”.

Po ceremonii przekazania sztandaru gen. dyw. pil. dr inż. Włodzimierz USAREK podziękował wszystkim za wspólną służbę i współpracę, podkreślił, że praca w COP-DKP była dla niego wyjątkowym wyzwaniem i doświadczeniem. Następnie nowy Dowódca COP-DKP przywitał się z żołnierzami i pracownikami Centrum oraz wyraził nadzieję, że jego służba w COP-DKP będzie co najmniej tak dobrze oceniana jak jego poprzednika.

Uroczysty apel zakończyło odegranie Marsza Lotników i Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada pododdziałów COP-DKP, Kompanii Reprezentacyjnej oraz Orkiestry Wojskowej z Radomia.

  

Po uroczystym apelu kadra kierownicza Centrum, pod przewodnictwem Zastępcy Dowódcy COP-DKP, pożegnała na Sali Tradycji dotychczasowego Dowódcę. Generał USAREK dokonał wpisu w Księdze Pamiątkowej COP-DKP, a następnie przekazał Odznakę Pamiątkową COP-DKP generałowi MALINOWSKIEMU.

 

 

 


tekst: mjr Urbaniak
zdjęcia: st.chor.sztab. Dziub


>>Galeria<<