BIP
COP-DKP

 

ZARYS HISTORII CENTRUM OPERACJI POWIETRZNYCH - DOWÓDZTWA KOMPONENTU POWIETRZNEGO

Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego przejęło zadania i obowiązki po COP. Zmodernizowało się do nowych struktur, lepiej dopasowanych do wymagań NATO oraz aktualnego systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi wprowadzonego w 2014 roku.

Obecnie COP-DKP modernizuje struktury jednostek podległych, dostosuwując je do nowych realiów prowadzenia dzialań w powietrzu.

Działalność ta została doceniona przez Ministra Obrony Narodowej, który w 2014 r. wyróżnił COP-DKP tytułem honorowym "Przodująca Instytucja Wojskowa",

  

oraz przez Prezydenta RP, który uhonorował COP-DKP wręczając Dowódcy, gen.bryg. pil. dr inż. Włodzimierzowi Usarkowi Flagę Rzeczypospolitej Polskiej.